Baza danych i jej główne funkcje

Bazą danych nazywamy zbiór uporządkowanych informacji zawierający jednolity rodzaj danych. Zgodnie z tą definicją bazą danych może równie dobrze być sterta dokumentów lub książka telefoniczna. Jednak w dzisiejszych czasach mówiąc o bazie danych mamy na myśli komputerową bazę danych zarządzaną przez DBMS (System Zarządzania Bazami Danych). Istnieje wiele różnych systemów zarządzania bazami danych możemy skorzystać z oferty takich firm jak Oracle czy Microsoft, które tworzą odpłatne systemy zarządzania bazami danych. Jednak nie wszystkie systemy bazo-danowe są odpłatne, jednym z wielu darmowych systemów wartych wymienienie jest MySQL. System ten został kupiony wraz z firmą SUN przez Oracle i jak na razie nadal pozostaje bezpłatny. Pierwszymi a zarazem najprymitywniejszymi komputerowymi bazami danych były pliki tekstowe, w których zapisywano odpowiednio sformatowane dane a później odwoływano się do nich bezpośrednio. Jednak sposób ten jest mało wydajny a do tego może powodować wiele komplikacji podczas pracy. Dlatego też wprowadzono Systemy Zarządzania Bazami Danych, które operują na specjalnie skonstruowanych plikach i oferują nam miedzy innymi następujące funkcje:

Zapisu i odczyt danych z plików zawierających bazę danych. Należy dodać, iż cała procedura została udoskonalona o zabezpieczenia uniemożliwiające równoczesny dostęp użytkowników do takich funkcji jak modyfikacja bazy. Łatwo można wyobrazić sobie sytuację, gdy użytkownicy równocześnie próbują zmodyfikować jakiś rekord, co powodować może wiele nieporozumień czy też błędy w działaniu systemu.

Możliwość wykonania kopii zapasowej oraz przywrócenie jej w przypadku jakiejś awarii.

Zabezpieczenia utrudniające nieautoryzowany dostęp.

Zarządzanie dodawaniem nowych danych. W przypadku, gdy użytkownik chce dodać niekompatybilne lub nie kompletne dane, system blokuje jego żądanie.
Możliwość korzystania z predefiniowanego języka zapytań takiego, jak na przykład SQL. Znacznie ułatwia to dostęp do danych zawartych w bazie oraz umożliwia personalizację zapytań wykonywanych przez użytkowników.